Materiały wizualne Null Signal Games

Zalecenia oraz zasady i warunki użytkowania

Z radością udostępniamy materiały wizualne w tym pakiecie do użytku publicznego, w dowolnym projekcie, na zasadach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa (CC BY-ND 4.0) Mamy nadzieję, że dzięki temu Null Signal Games wzmocni ducha kreatywności, który od zawsze jest częścią społeczności osób grających w gry, jednocześnie zwiększając popularność gry Netrunner oraz rozpoznawalność organizacji Null Signal Games.

Zapoznaj się z poniższymi zaleceniami na temat wykorzystywania materiałów wizualnych zawartych w tym pakiecie. To ogólne zalecenia, które nie przedstawiają pełnej listy praw i zobowiązań związanych z używaniem tych materiałów. U dołu tej strony znajdziesz dokładniejszą listę zasad i warunków użytkowania dotyczących wykorzystania tych materiałów zgodnie z licencją, łącze do pełnego tekstu licencji „Creative Commons – uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa” oraz łącze do pliku archiwum w formacie ZIP, zawierającego materiały w formacie SVG.

Ilustracja udostępnienia materiałów: kilka rozświetlonych ikon Nskończoności, wylatujących z cyberprzestrzeni w kierunku oglądającej osoby.

Ogólne zasady wykorzystania materiałów

1. Prosimy nie łączyć, mieszać lub w inny sposób kombinować naszych materiałów wizualnych z materiałami firmy FFG.

Null Signal Games włożyło wiele wysiłku w stworzenie całkowicie oryginalnych i nowych projektów wizualnych i graficznych dla materiałów wykorzystywanych w grze, by odróżnić swoje karty od oficjalnych kart wydanych w latach 2012-2018 przez Fantasy Flight Games (FFG) w ramach gry Android: Netrunner. Doszło do tego z powodów prawnych, a także w celu okazania szacunku twórcom i właścicielom oryginalnych materiałów i projektów. Jeśli zdecydujesz się użyć naszych materiałów graficznych razem z oficjalnymi materiałami FFG na twoich kartach, może to zostać błędnie zinterpretowane jako próba zmylenia potencjalnych kupujących twoje karty poprzez przedstawienie ich jako oficjalnych kart wydanych przez FFG. To może stanowić zagrożenie prawne dla Null Signal Games. Pamiętaj przede wszystkim o konieczności:

  • Nieużywania grafik FFG w połączeniu z naszymi symbolami frakcji/gry
  • Nieużywania rewersów kart FFG w połączeniu z naszymi symbolami frakcji/gry
  • Nieużywania rewersów kart Null Signal Games w połączeniu z grafikami lub symbolami frakcji/gry FFG (np. używanie awersów kart NSG z rewersami kart FFG i na odwrót)

2. Prosimy o używanie własnych szablonów kart i rewersów kart.

Rozszerzając powyższy punkt, prosimy o tworzenie własnych szablonów i rewersów kart. Nie używaj szablonów lub rewersów kart Null Signal Games we własnych, alternatywnych projektach kart.

Pozwala to uniknąć zmylenia osób grających w Netrunnera, które mogą nie znać zbyt dobrze puli dostępnych kart i nie radzić sobie z rozróżnianiem pomiędzy kartami Null Signal Games i prywatnymi projektami graficznymi, stworzonymi na potrzeby lokalnych grup.

Jeśli nie jesteś w stanie stworzyć własnych szablonów i rewersów kart, dostępne są materiały stworzone przez społeczność. Przykładowo, te rewersy zostały stworzone przez osobę ze społeczności i udostępnione za darmo na zasadach licencji CC BY-NC 4.0.

3. Prosimy o przestrzeganie zasad EDI.

Oczekujemy, że wszystkie osoby biorące udział w społeczności gry w jakikolwiek sposób, będą czyniły to zgodnie z zasadami Zachowania w społeczności Null Signal Games – obejmuje to również tworzenie alternatywnych wersji kart i innych materiałów. Szczególnie dotyczy to „frywolnych” i seksualnie nacechowanych grafik, szeroko obecnych w niektórych społecznościach związanych z grami. Null Signal Games to inkluzywna organizacja. Nie chcemy, by nasze materiały były wykorzystywane do tworzenia alternatywnych wersji kart lub innych materiałów, które nie spełniają naszych standardów, określonych w dokumencie opisującym zachowanie w społeczności.

4. Prosimy o poszanowanie własności intelektualnej stron trzecich.

Szanuj własność intelektualną stron trzecich podczas tworzenia alternatywnych wersji kart i innych materiałów. Przykładowo, nie twórz spersonalizowanych kart z podobiznami postaci chronionych prawami autorskimi.

5. Prosimy o niewykorzystywanie logo Null Signal Games na kartach.

Nie używaj logo Null Signal Gamena na twoich alternatywnych wersjach kart. Logo Null Signal Games służy do oznaczania oficjalnych kart wydanych przez Null Signal Games w oficjalnie wspieranych przez tę organizację formatach. Pomoże to osobom poznającym grę lepiej zidentyfikować dostępne karty.

Nigdy nie zmieniaj treści tekstów prawnych.

Teksty prawne Null Signal Games zostały sformułowane w szczegółowy sposób, by chronić naszą organizację. Nie usuwaj ich i nie zmieniaj ich treści.

7. Prosimy o niekorzystanie z usług i wsparcia sponsorów, którzy mogą mieć negatywny wpływ na Null Signal Games (zgodnie z zasadami EDI).

Korzystaj jedynie z bezpiecznych sponsorów. Nasze zasady równości i różnorodności oraz zasady zachowania w społeczności obowiązują również względem wszelkich sponsorów, z którymi współpracujesz podczas tworzenia materiałów i treści związanych z grą Netrunner lub działalnością Null Signal Games.

8. Prosimy o poinformowanie osób postronnych o źródle tych materiałów.

Nie zapomnij o atrybucji Null Signal Games jeśli wykorzystujesz nasze materiały. Nie musi ona znajdować się bezpośrednio w lub na stworzonym dziele lub materiale jeśli nie jest to praktyczne, ale może być na przykład zawarta w opisie filmu w serwisie YouTube lub na stronie twojego sklepu online.

9. Prosimy o przestrzeganie lokalnie obowiązujących praw i przepisów.

Wszystkie stworzone przez ciebie materiały należą do ciebie, więc odpowiedzialność wiążąca się z ich zgodnością z prawami obowiązującymi w twoim kraju lub regionie spoczywa na tobie. Jeśli te prawa mogą wchodzić w konflikt z zaleceniami Null Signal Games, działaj zgodnie z prawami, by chronić swoje interesy.

10. Prosimy o nieangażowanie Null Signal Games w spory lub zobowiązania prawne.

Odpowiedzialność prawna za twoje dzieła spoczywa na tobie. Nie angażuj Null Signal Games w prawne spory, w których możesz brać udział.

To zasadniczo wszystko, ale zapoznaj się ze szczegółami zasad i warunków użytkowania, a także licencji CC BY-ND 4.0, by upewnić się, że w pełni rozumiesz swoje prawa i zobowiązania powiązane z wykorzystywaniem tych materiałów!

Ilustracja Coś za coś: kurier dostarcza błyszczącą paczkę pracującej osobie.

Zasady i warunki użytkowania

In order to ensure that these assets are used in a way that does not portray Null Signal Games, our game, or its community in a bad light, as well as to protect Null Signal Games from any legal liability, use of these assets is subject to the following terms and conditions:

1. Materiały wizualne na tej stronie są opublikowane na zasadach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa (CC BY-ND 4.0). Oznacza to, że możesz je pobrać i wykorzystać w dowolnym medium lub formacie (np. do tworzenia alternatywnych wersji kart, grafiki, koszulek itd). Ponadto możesz rozpowszechniać swoje dzieła, a nawet je sprzedawać. Twoje prawa i zobowiązania na mocy tej licencji są podane poniżej, ale zalecane jest zapoznanie się z pełnym tekstem licencji. Na stronie Creative Commons dostępnych jest kilka szczegółowych poradników dla licencjobiorców, napisanych przystępnym w języku. Jeśli masz pytania, na które nie znajdziesz w nich odpowiedzi, zachęcamy do kontaktu z Null Signal Games.

1. a. Musisz dokonać atrybucji względem Null Signal Games i podać łącze do licencji (jeśli to możliwe), jednocześnie nie sugerując w żaden sposób, że Null Signal Games wspiera ciebie lub twoje użytkowanie naszych materiałów. Przykładowo: alternatywna wersja karty może zawierać tekst „symbole autorstwa Null Signal Games CC BY-ND 4.0”. Atrybucja nie musi znajdować się bezpośrednio w treści dzieła, jeśli jest to niepraktyczne. Przykładowo, jeśli wykorzystasz materiały w filmie opublikowanym w serwisie YouTube, atrybucja może być widoczna pod jego koniec lub w jego opisie na stronie. Koszulka lub zestaw żetonów mogą zawierać atrybucję w treści strony, na której są sprzedawane, zamiast na ich powierzchni. Musisz również zaznaczyć, że dokonane zostały jakiekolwiek modyfikacje (ale patrz poniżej: dzieła zależne) Więcej informacji o atrybucji znajdziesz tutaj, na stronach wiki Creative Commons.

1. b. Nie możesz rozprowadzać dzieł zależnych (remiksów) tych materiałów. Dokładna definicja dzieła zależnego nie jest oczywista. Pomniejsza modyfikacja (np. zmiana barwy symbolu frakcji) nie jest dziełem zależnym. Używanie glifów i symboli na alternatywnej wersji karty również nie jest dziełem zależnym. Zmiana tych symboli w poważniejszy sposób, na przykład w celu stworzenia symbolu opartego na oryginale, jest dziełem zależnym i w tym przypadku jego dystrybucja nie jest dozwolona. Zalecamy skontaktowanie się z Null Signal Games w celu uzyskania pomocy w razie wątpliwości.

2. Użytkowanie tych materiałów oznacza zgodę na zastosowanie się do zaleceń opisanych w zasadach zachowania w społeczności Null Signal Games. W szczególności, ale nie wyłącznie, życzymy sobie, by nasze materiały nie były wykorzystywane w połączeniu z:

  • Seksualnie nacechowanym językiem lub obrazami;
  • Mową nienawiści lub obrazami kojarzonymi z grupami stosującymi mowę nienawiści;
  • Obraźliwym językiem lub oszczerstwami kierowanymi przeciwko jakiekolwiek grupie lub osobom;
  • Językiem lub obrazami atakującymi poszczególne karty/style gry/strategie;
  • Którymkolwiek z wyżej wymienionych elementów przedstawianym w „ironiczny” lub „żartobliwy” sposób.

U góry tego dokumentu znajdziesz dokładne zalecenia dotyczące użytkowania tych materiałów.

Użycie wyżej wymienionych elementów w połączeniu z materiałami Null Signal Games doprowadzi do prośby ze strony Null Signal Games o usunięcie atrybucji, zgodnie z sekcją 3 (a) (3) licencji CC BY-ND 4.0.

3. Zgadzasz się również nie korzystać z tych materiałów w sposób, który narusza prawa autorskie i/lub znaki handlowe stron trzecich: osób, korporacji lub dowolnych innych. Oznacza to, że musisz posiadać prawa do wszystkich innych materiałów używanych w połączeniu z naszymi materiałami. Niespełnienie tego warunku doprowadzi do prośby ze strony Null Signal Games o usunięcie atrybucji, zgodnie z sekcją 3 (a) (3) licencji CC BY-ND 4.0.

4. Licencja dotyczy materiałów jedynie w tym pakiecie i nie obejmuje innych materiałów wizualnych Null Signal Games (np. grafik, ramek kart lub ich rewersów). Grafiki kart, ramki i rewersy są niedostępne do użytku publicznego. Ich użytkowanie oznacza naruszenie praw własności intelektualnej Null Signal Games oraz osób profesjonalnie tworzących je na zamówienie Null Signal Games. Użytkowanie grafik kart, ramek lub rewersów Null Signal Games w połączeniu z naszymi licencjonowanymi materiałami stanowi naruszenie tych zasad i warunków, zgodnie z treścią paragrafu 3 powyżej.

Ilustracja Biura pozaplanetarnego: dwie osoby ponad księżycowym krajobrazem, spoglądające na holograf pomiędzy nimi.